دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

بانك مقالات پژوهشي بهداشت روان كشور (مندرج در مجلات علمي)AND        OR        Exact Phrase


صفحه 1 از 1      برو به صفحه:
جستجو براي bolhari نتايج 1 تا 2 از مجموع 2
1. Nojomi M, Malakouti SK, Bolhari J, Poshtmashhadi M
A predictor model for suicide attempt: evidence from a population-based study.
Archives of Iranian Medcine, Oct 2007
Volume: 10 / No: 4 / Issue: _ / pages: 452 to 458
Language of the Full Text: English
Abstract:
2. Shooshtary MH, Malakouti SK, Bolhari J, Nojomi M, Poshtmashhadi M, Amin SA, Bertolote JM, Fleischmann A
Community study of suicidal behaviors and risk factors among Iranian adults.
Arch Suicide Res, 2008
Volume: 12 / No: 2 / Issue: _ / pages: 141 to 147
Language of the Full Text: English
Abstract:
صفحه 1 از 1      برو به صفحه:

بانك اطلاعات پژوهش بهداشت روان كشور
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

www.iranhypno.com